onsdag 5 oktober 2016

Ekonomiskt ansvar i Kristianstad?


Hur är tillsynen och ansvaret för hur kommuninvånarnas skattepengar i Kristianstads kommun används?

Detta i synnerhet, när skuldökningen i kommunen ständigt ökar?
Dessa lån måste dessutom någon gång återbetala!

Detta sker samtidigt, när kärnverksamheterna går med stora underskott och dessutom kräver stora investeringar!

Vad blir följden?
SKATTEHÖJNINGAR!


KB: Många dåliga avtal har träffats genom åren 

Jag vill understryka att jag inte tar parti för eller emot Bengt Åke Kjell i gym- affären.

Vad jag finner märkligt är att Pierre Månsson (L) uttalar sig om muntliga avtal, då han själv medverkat i ett sådant i Hammarshusaffären rörande markköp. Bara i detta fall kan man undra vem som har slarvat bort mest skattepengar.

För övrigt platsar nog Hammarshusaffären i Guinness rekordbok för dåligt ingångna avtal.

Vem blev polisanmäld för att ha slarvat bort tolv miljoner kronor i glömda avtalsuppsägelser i samband med galleriabygget?

Avtalen vid stationen?

Avtalet med Gästis i Degeberga som tickar pengar?

Avgångsvederlag till chefer som INTE klarat sitt jobb är också bedrövligt.

Raden av dåliga beslut som kostat oss skattebetalare massor kan göras lång, men jag stannar där. Nästan.

Jag avslutar med en nästan sann historia. En politiker eller tjänsteman beställer en hemkörningspizza. Pizzan kostar 60 kr men när den levereras kommer hemkörningsavgiften till, 400 kronor. Skulle någon tro att någon av dessa skulle betala detta utan att blinka?

Ja då, om det var andra som betalade. Så gick det till på Tollaregården i Arkelstorp, andra det vill säga skattebetalarna fick stå för notan.

Ni politiker, öppna era ögon och se vad ni själva ställt till med, innan ni kräks över andras misstag.


Skriv ett inlägg i den öppna debatten om och för Kristianstads positiva utveckling.

Läs och ladda ner Boverkets mycket läsvärda :  

Ladda ner skriften i PDF-format

Dags att handla nu

Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling

Handeln berör oss alla. Var butikerna finns är en angelägen fråga både för den enskilde och för samhällsutvecklingen. Vi vill med den här skriften visa vilka krav plan- och bygglagen ställer och vilka möjligheter den ger vid planering för handel och annan service. Uppfyller vi kraven? Tar vi vara på möjligheterna? Är vi på rätt väg?

___________________________  
Vi har placerat bloggen Dialog Kristianstad i Kristianstad bloggkartan.se Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus

fredag 16 september 2016

Statistik för Kristianstad

Kalla fakta för Kristianstad.
Hur ser framtiden ut?

Hur ser kommunens prioriteringar ut i en ansträng kommunekonomi?
Här följer en del statistik, som tydligt visar var Kristianstad är på väg.

Skatteintäkter
Vad händer när kommunalskatte intäkterna sjunker?
Kostnader
Vad händer, när Kristianstads kommuns kostnader ökar?
Statsbidrag
Vad händer när statsbidragen sjunker för Kristianstads kommun?
Medelinkomst
Vad händer när medelinkomsten i Kristianstads kummun sjunkerMed anledning av denna statistik, kan inte kommunpolitikerna känna sig trygga för framtiden och ansvaret för kärnverksamheten i Kristianstads kommun.
Vad blir följden? Kommunalskattehöjning?

Vad är skillnaden på ansvaret för privatekonomin och den offentliga ekonomin mer än det är några noller mer i slutet av varje summa i den offentliga ekonomin.
I annat fall är det plus och minus och prioriteringar och rätta "munnen efter matsäcken" som gäller för alla.


Skriv Du också ett inlägg i den öppna debatten om och för Kristianstads positiva utveckling.

F.ö. Läs och ladda ner Boverkets mycket läsvärda :  

Ladda ner skriften i PDF-format

Dags att handla nu

Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling

Handeln berör oss alla. Var butikerna finns är en angelägen fråga både för den enskilde och för samhällsutvecklingen. Vi vill med den här skriften visa vilka krav plan- och bygglagen ställer och vilka möjligheter den ger vid planering för handel och annan service. Uppfyller vi kraven? Tar vi vara på möjligheterna? Är vi på rätt väg?

___________________________  
Bloggen Dialog Kristianstad i Kristianstad bloggkartan.se
Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus

söndag 28 augusti 2016

Hur gick försäljningen till av marken och fastigheten till C4 Shopping av Kristianstads Kommun??? Var det LAGVIDRIGT??

Finns det några likheter med försäljningen av Orups Sjukhuset av Region Skåne, som förvaltningsrätten nu har upphävt, och försäljning av mark och fastighet i Hammar till C4 Shopping?

Det är kanske till och med värre än så, eftersom Kristanstad kommun aldrig bjöd ut projekt i Hammar på den offentliga marknaden till försäljning!

Detta förfaringssätt borde också varit lagvidrigt enligt kommunallagen?


KB Fullmäktiges beslut om Orup upphävs

Regionfullmäktiges beslut om försäljning av Orups sjukhus upphävs av Förvaltningsrätten i Malmö.

Det var i november som regionfullmäktige tog det formella beslutet att sälja Orups sjukhus till Bera Holding i Lund.

Ärendet hade föregåtts av diskussioner, då flera anbud kommit in och ett var högre. Det gjorde också att såväl vänstern som Sverigedemokraterna reserverade sig mot förslaget, som röstades igenom av S, MP och borgerliga alliansen med 117 röster mot 31. En moderat deltog inte på grund av jäv.

Ärendet hade förberetts av servicenämnden i Region Skåne, som tagit in anbud på sjukhuset. En person hade lämnat in ett bud på minst 20 och som mest 55 miljoner. Detta betraktades som för osäkert, och Orup gick i stället till Bera Holding i Lund för 44,5 miljoner.

Efter detta bildade mannen ett nytt bolag som la in anbud på lägst 55 och högst 75 miljoner kronor. Detta bud antogs aldrig, vilket gjorde att männen bakom budet överklagade till förvaltningsrätten.

Domen därifrån säger nu att regionfullmäktige har handlat fel, i strid mot kommunallagen, som inte beaktade det nya budet och har sålt Orups sjukhus för billigt.

Regionen svarade att de inte antog budet då det inte varit möjligt att utan giltigt skäl säga upp det kontrakt servicenämnden gjort med Bera Holding. Ett argument som det nya bolaget avfärdade med att det inte behövts sägas upp om nämnden gjort rätt och antagit det högsta budet från början.

Även förvaltningsrätten i Malmö anser att avtalet borde gått att sägas upp, då det var villkorat av senare politiska beslut. Rätten anser även att regionen med sitt beslut har sålt fastigheten till underpris, vilket strider mot kommunallagen, då detta även blir ett indirekt stöd till Bera Holding.

"Fullmäktiges beslut att godkänna försäljningen strider därför mot den nämnda bestämmelsen och ska följaktligen upphävas av det skälet" skriver rätten i sitt domslut.

Om inte domen överklagas måste försäljningen göras om när domen vunnit laga kraft.

Kanske finns det anledning att se bakåt hur försäljningen av kommunal mark och fastighet gick till i Kristianstad kommun till C4 Shopping??
OBS denna mark och fastighet bjöds ALDRIG UT offentligt på den öppna marknaden!
Skulle detta också på något sätt varit lagvidrigt av kommunen gentemot kommuninvånarna?
Hur applicerades PBL och LOU i Hammarshusprojektet?


60.000 kvm mark som vars värde var 33.000.000 kronor såldes av Kristianstads kommun för 1,5 miljon!
OBS i detta pris ingick även en unik Herrgårdsbyggnad!
Utan att bjudas ut på den öppna marknaden!
Lagvidrigt ???
OBS Denna karta är upprättad redan 2009-00-00(?) av Kristianstads Kommun
Hur appliceras PBL och LOU i Hammarshusprojektet?

Klipp från Kristianstadsbladet 120120

Kristianstads kommuns tomtpriser 2009

Tomtpriset varierar från ort till ort. Dyrast är tomterna närmast Kristianstad och Åhus.
ORT / OMRÅDEPris/900 m²Pris /m²
Hammarslund495 000 kr100 kr

Priserna gäller för tomter med en areal av 900 m². För tomter som understiger respektive överstiger denna areal regleras tomtpriset med 100;- 60;- 30;- 25;- eller 15;-/m².

Dessa 60.000 kvm såldes för ett pris på 1,5 miljoner kronor vilket motsvarar ett pris 25 kr/kvm plus att då ingick även en herrgårdsliknade byggnad i priset!

Dessa 60.000 kvm motsvarar med en tomtstorlek på 900 kvm, 
om man delar 60.000 / 900 = 66,7 tomter

Med kommunen prislista skulle vädret bara på denna mark motsvara
495.000 kr * 66,7 tomter = ca. 33.000.000 miljoner kronor  plus värdet för herrgårdsbyggnaden, som såldes för 1,5 miljoner kronor!
Är detta i överensstämmelse med LOU?
Hur bjöds detta ut?
Vem gjorde värderingen?

 • Hur kan konsortiet få option på övrig mark utan den bjuds ut enl LOU?
 • Vem har betalt arkeologi grävningen?
 • Vem står för rivning och kapitalförstöring av bostadshus o. stallbyggnader?
 • Kapitaliseringskostnader under dessa år som marken varit reserverad för konsortiet?
 • Vem betalar alla dessa anläggningskostnader för vägar och rondeller, som ej hade behövts om inte denna stormarknad skulle etableras? I Åhus backade Netto för en etablering vid rondellen p.g.a man ansåg för stora kostnader för dessa på- och tillfarter.

Detta borde vara något för Kristianstadsbladet att granska, som bör värna om Kristianstads kommuns invånare?

Skriv ett inlägg i den öppna debatten om och för Kristianstads positiva utveckling.

Läs och ladda ner Boverkets mycket läsvärda :  

Ladda ner skriften i PDF-format

Dags att handla nu

Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling

Handeln berör oss alla. Var butikerna finns är en angelägen fråga både för den enskilde och för samhällsutvecklingen. Vi vill med den här skriften visa vilka krav plan- och bygglagen ställer och vilka möjligheter den ger vid planering för handel och annan service. Uppfyller vi kraven? Tar vi vara på möjligheterna? Är vi på rätt väg?
Läs här Länsstyrelsen i Skånes samrådsyttrande til Kristianstad kommun.  Samrådsyttrande Hammar 9:151, Hammarshus

___________________________  
Vi har placerat bloggen Dialog Kristianstad i Kristianstad bloggkartan.se Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus

onsdag 25 maj 2016

C4 teknik Kristianstad "Frankenius köper inte till förmånspris"!


KB Frankenius köper inte till förmånspris

Är det försvarbart att en kommunal tjänsteman medger och försvarar ett avtal från 2006, som inte värnar om kommuninvånarnas ekonomi i synnerhet i Kristianstad kommuns ansträngda ekonomi?
M.a.o. är inte dessa avtal vidare långsiktigt beslutade.
Patrik Möller:
En lösning hade kunnat vara att kommunen genom juridiska processer hade hävdat förköpsrätt för att komma över marken.
En enklare lösning blev att göra en överenskommelse med handlarna i konsortiet, som innebar att kommunen fick köpa all mark till samma pris som handlarna själva hade betalat. ”
Ansvaret för kommunens ekonomi och den hållbara samhällsplaneringen åligger Sveriges kommuner, som PBL ger direktiv om såväl ansvaret för det mellankommunala sambandet.
På tal om tomtmark enl. kommunens hemsida
En reservation varar i sex månader med möjlighet till ytterligare sex månaders förlängning.
Under de första sex månaderna utgår ingen avgift.
Därefter tar vi ut en reservationsavgift, för närvarande 6,0 % ränta på köpeskillingen baserat på årsbasis.
VARFÖR gäller inte denna uppräkning C4 Shopping?
KOMMUNEN SÄLJER MARK I HAMMAR
Kommunens vänskapspris till Frankenius C4 Shopping i Hammar 25 kr/kvm
Kommunens pris handelsmark i Härlöv enl Kommunens hemsida 400 kr/kvm
Kommunens pris tomt mark enl Kommunens hemsida 100 kr/kvm
Prisfördel Frankenius vid köp av Kristianstads kommun 16 gånger billigare än
kommunens offentliga prislista 2016 för handeslmark i Härlöv.
En rekommendation vore för ansvariga politiker och kommunala tjänstemän att läsa och ta till sig Boverkets skrift:

Skriv ett inlägg i den öppna debatten om och för Kristianstads positiva utveckling.

Läs och ladda ner Boverkets mycket läsvärda :  

Ladda ner skriften i PDF-format

Dags att handla nu

Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling

Handeln berör oss alla. Var butikerna finns är en angelägen fråga både för den enskilde och för samhällsutvecklingen. Vi vill med den här skriften visa vilka krav plan- och bygglagen ställer och vilka möjligheter den ger vid planering för handel och annan service. Uppfyller vi kraven? Tar vi vara på möjligheterna? Är vi på rätt väg?
Läs här Länsstyrelsen i Skånes samrådsyttrande til Kristianstad kommun.  Samrådsyttrande Hammar 9:151, Hammarshus

___________________________  
Vi har placerat bloggen Dialog Kristianstad i Kristianstad bloggkartan.se

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus

söndag 24 april 2016

Reflexioner ang. ANSVAR och likabehandling i Kristianstads kommun ?? !!

Några tankar och reflexioner, när nyligen Kristianstad kommun tänkte sälja mark till C4 Shopping i Hammar för
25 kr/kvm, vilket är 16 ggr billigare för jämförbar handelsmark i Härlöv!

Enligt kommunens hemsida kostar mark 400 kr/kvm på externhandels området i Härlöv.

Hur ser transparensen ut i denna affär med C4 Shopping med Kristianstad kommun?

Det kommer fram då o. då 
mycket vad gäller C4 etableringen är uppgjord med många muntliga avtal med Kristianstads kommun!

Mycket relevant insändare :

KB160402:
  Om kommunens markförsäljning i Hammar


Efter att ha haft huvudena nerstuckna i sanden i tio år har kommunpolitikerna äntligen yrvaket börjat ruska på sig när det gäller köp av mark i Hammar för personligt bruk.

”Herregud blev det muntliga avtalet endast 25 kronor per kvadratmeter? 
Men slottet då? Jo, det ingick som bonus vid snabb affär.
Pär han kan det där hur vi ska förstå hur bra det är att göra affärer med honom på ett övertygande sätt.
Med honom behövs det inga papper.
Ett ord från dåvarande exploateringschefen räckte för vår del.


Sen var det ju lite pinsamt, att han vid den förestående pensionen gick in i C4-konsortiet som välbetald konsult.”

Det skapades ett kommunalt rus av lycka.
Nu skulle det hända saker.
Med närmast förförelsekonster i maranatastil övertygades ledande politiker om tusen nya jobb, köpkraft från stora delar av södra Sverige, omsättning som skulle ge Ullared en match.
Generöst lovades också från slottet att även Kristianstads centrum skulle få del av kakan, det vill säga när man handlat färdigt i Hammar förståss.

Där i centrum kunde man sen köpa glass och gå gratis på både museet, kulturhuset och Naturum. 
Pär Frankenius erkända förförelsekraft har förblindat hela etablissemanget från politiker till lokalpress.

Inget negativt har fått framföras.
Har tidningen skrivit och gjort reportage om den nya familjeshoppingen, handlar det enbart om framgång och tomtebolycka för projektet inga besvärande följdfrågor.
Speciellt de privata tomtaffärerna har inte tillåtits att lyftas upp i ljusetoch fläcka projektet.

Efter offentliggörandet om markområde 2, började det brännas ute i stugorna och då skyndar politiker till som är rädda om sina mandat efter tio års tystnad. Så kan vi ju inte ha det!
Vad ska folk säga?

Själv undrar jag: Ska vi ha ett samhälle där någon genom att dupera tjänstemän/politiker går in en gräddfil på skattebetalarnas bekostnad och där fria ordet begränsas?
Pär Frankenius har råd att betala för sin mark vad alla vi andra får göra.
Muntliga överenskommelser hör inte hemma i kommunala miljonaffärer.
Så kunde man förr köpa hästar i Kivik.Mycket relevant insändare :

KB160401:
  Varför sälja under marknadspris?

Det är inte i lag förbjudet att göra dåliga affärer. Men om en anställd i ett privat företag upprepade gånger gör dåliga affärer blir denne uppsagd.

Kristianstads ledning har tidigare sålt kommunalägd mark till underpris till C4 Shopping-projektet i Hammar och kommunen, det vill säga skattebetalarna finansierar delvis vägar och annan infrastruktur.
Nu upprepas detta.


Ytterligare mark säljs enligt Kristianstadsbladet till C4 Shopping till under marknadspris. Detta är inte affärsmässigt.
Kommunens mark ägs av kommuninvånarna.


Om mark ska avyttras ska den säljas till marknadspris inte underpris.
Detta är en självklarhet.
Intäkterna behövs säkert för kommunens kärnverksamhet det vill säga investeringar i vård, skola och omsorg.
Marken är dessutom högvärdig jordbruksmark som behövs för livsmedelsförsörjningen inte idag men i framtiden.

Kristianstad är ingalunda en rik kommun utan har en hög kommunalskatt.

I dag finns flera tomma lokaler i city och Galleria Boulevard saknar fortfarande butiker och inga lägenheter byggs som utlovats.
Då C4 Shopping färdigställts kommer det säkerligen att ”gapa tomt” i city.
Det finns helt enkelt inte tillräcklig köpkraft i regionen. 
En framtidsbransch är besöksnäringen. Kristianstad city med dess miljö, Naturum och kusten med mera är något som få andra kommuner har.
Turister kommer till Kristianstad city för miljön, dess unika butiker, caféer etcetera. Externa shopping marknader finns överallt i Sverige.
Att i denna situation delvis ”subventionera” ett externt köpcentrum framstår som obegripligt.
Är detta inte märkligt, gäller inte samma regler för alla? :

KB 160323:  "Det finns inget konstigt i detta"
C4 Shoppings ordförande Pär Frankenius ser ingen anledning till ny diskussion om priset för den mark han föreslås få köpa i Hammar, 25 kronor per kvadratmeter.
– Det här är helt i linje med vad vi kom överens med kommunen om 2006, säger han. Det finns inga konstigheter över huvud taget i detta.

Varför skrevs det inget avtal eller liknande gällande den här delen av marken?
– Det var en process när vi diskuterade detta. Det finns andra delar som vi avstår till kommunen som inte heller finns skriftligt reglerat.

Pär Frankenius betonar att det var det så kallade Konsortiet (nu C4 Shopping) som köpte marken runt Hammarshus av bröderna Håhus för att utveckla området för handel och bostäder.
– Kommunen ville utnyttja sin förköpsrätt. Men det föll, eftersom vi gjorde en överenskommelse, förklarar Frankenius.
Överenskommelsen innebar att marken delades upp mellan kommunen (för bostäder) och Konsortiet (för handel). Själva Hammarshus och 60 000 kvadratmeter mark, som senare övertogs av Pär Frankenius, köpte Konsortiet för 1,5 miljoner kronor.
– Då sa vi också att när detaljplanen är klar så ska vi fastställa tomten, säger Pär Frankenius.
Enligt Frankenius fastställdes också priset då.
– Marken är köpt av oss för 25 kronor kvadratmetern och såld till kommunen för 25 kronor kvadratmetern. Då ska den också säljas tillbaka till mig för 25 kronor kvadratmetern. Det innebär att kommunen inte gör någon vinst, men heller ingen förlust.
Pär Frankenius betonar också att det handlar om mark som inte är planlagd. Det västra området är så kallad prickmark och får inte bebyggas. Men delar av den östra delen kan eventuellt bebyggas.
– Vi har pratat om kulturshopping, men det måste utredas, säger Frankenius.

Hur ställer du dig till en ny diskussion om priset?
– Det tycker jag är väldigt konstigt.
Jag tycker att vi ska hantera detta som vi har kommit överens. Man måste komma ihåg att det var vi som köpte marken först.


Mycket relevant insändare:

KB160323:  Kommunal mark till reapris

Pär Frankenius, en av delägarna till C4 Shopping, förslås av Kristianstads kommun få köpa 21 700 plus 10 490 är lika med 31 190 kvadratmeter till ett kvadratmeterpris om 25 kronor.
Detta att jämföra med kommunens ordinarie taxa i just Hammarslund om 100 kronor per kvadratmeter (se kommunens hemsida).
Först häpnar man och blir mörkrädd över kommunens totala ignorans av hur det gått med innerstaden i alla andra städer som satsat på externa shopingcentra, exempelvis Lund, Malmö och Växjö.
Nu tillåter man en av de drivande att till reapris köpa kommunal mark för en spottstyver.
Förklara det för alla andra som måste betala enligt gällande taxa.
Eller är det så att ni politiker och tjänstemän sitter i knät på Frankenius & co i C4 Shopping?
Jag saknar ryggrad och sunt bondförnut hos dagens styrande!

Hoppas i alla fall att ni kan förklara för oss vanliga medborgare hur det är möjligt att rea bort kommunens, det vill säga vår mark, till Frankenius.

Du är också alltid välkommen besöka bloggarnaLevande KristianstadHandla Lokalt i Kristianstad


Upprepas i många inlägg:
Är det någon av kommunens politiker och tjänstemän nu med Kristianstads kommuns ansträngda ekonomi, då resurserna INTE räcker till kärnverksamheterna, som läser detta.
Borde det vara ett krav inför alla kommuninvånarna i Kristianstads kommun med en redovisning med ert svar med utförliga kostnadsredovisningar med motiveringar och era beslutsunderlag alltså inte bara att det finns mer eller mindre "hemliga dokument" ställningstagande i dessa frågor angående C4 Shopping.

Allt för TRANSPARENS i beslutsgången, vilket skapar långsiktigt förtroende bland kommuninvånarna!
Alltså inte beslut utan underlag och skriftliga svar som beslutats i det "STÄNGDA RUMMET" helt utan insyn för oss normala kommuninvånare, som är ytterst är kommunens finansiärer till vad kommunen är med att betalar för.
Tyvärr kommer det fram då och då i detta projekt, att endast finns muntliga avtal!

OM INGEN SVARAR, vilket INTE är troligt.

Jag uppmanar, att så många som möjligt av oss sänder detta vidare till VÅRA ansvariga och kräver omgående ett skriftligt svar eller om några av som läser detta skriver en gemensam skrivelse till Kristanstad kommun och begär ett skriftligt svar på våra frågor.
Vi kan också göra detta tillsammans hör gärna av dig till 
En av artiklarna i Kristianstadsbladet gällande vägbygge och övrigt till C4 Shopping.
E-mail: 
levandekristianstad@gmail.com

Sprid gärna detta inlägg runt om i olika media och till vänner och bekanta på så vis kan vi värna om vår stad och dess omgivning tillsammans och skapa opinion.

Skriv ett inlägg i den öppna debatten om och för Kristianstads positiva utveckling.

Läs och ladda ner Boverkets mycket läsvärda :  

Ladda ner skriften i PDF-format

Dags att handla nu

Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling

Handeln berör oss alla. Var butikerna finns är en angelägen fråga både för den enskilde och för samhällsutvecklingen. Vi vill med den här skriften visa vilka krav plan- och bygglagen ställer och vilka möjligheter den ger vid planering för handel och annan service. Uppfyller vi kraven?
Tar vi vara på möjligheterna?
Är vi på rätt väg?

Läs här Länsstyrelsen i Skånes samrådsyttrande til Kristianstad kommun.  Samrådsyttrande Hammar 9:151, Hammarshus
Här kan du se en
Sammanfattning av frågeformulärets svar

___________________________
 

Bloggen Dialog Kristianstad i Kristianstad bloggkartan.se

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , ,
, , , , , , , , Powered by Disqus

lördag 23 april 2016

KOMMUNALT PRIVAT FÖRETAGSSTÖD?!

35+70.........? miljoner satsas på rondeller och vägar till C4 Shopping av Kristianstads kommun - KOMMUNALT PRIVAT FÖRETAGSSTÖD?!
Vilket är lagvidrigt!!!
Vad säger KOMMUNINVÅNARNA ?
Undrar om och hur reagerar HANDELSFÖRENINGEN och FASTIGHETSÄGARFÖRENINGEN då stadskärnan kommer ta stryk och riskera dö..?


Det kan inte vara rätt att kommunen bygger vägar för ca 70 miljoner eller mer plus motorvägsavfarter med rondeller för 35 miljoner!Detta kan liknas vid subventioner av Kristianstads kommun till vägar till en privat externgalleria, sedan att det "döljs i en dimridå" som ny stadsdel, ny infart till Kristianstad m.m. är inte relevant.Mer att liknas vid "kreativ bokföring"!


 • OBS!! Dessa motorvägsavfarter, rondeller och fyrfilig väg förbi Hammar hade inte byggts om inte C4 Shopping skulle etablerats!

  Några motargument till att Kristianstads kommun skall vara med att betala kanske t.o.m. 100 miljoner av skattekollektivet till vägar till C4 Shopping.
  * En s.k. ny stadsdel med några radhus och punkthus, om de nu byggs, är inga argument för en fyrfilig väg med motorvägsavfart?
  * Infart för öst ifrån kommande besökare till Kristianstad finns redan vid Statoil infarten.
  * Det påstås också att vägbygget är p.g.a. hög trafikbelastning genom Hammar, om det är besvärande så går det lätt att lösa med på ett mer kostnadseffektiv sätt genom fyra 30-skyltar med fartbegränsning till 30 km/tim.

  • Kährs satsning i Nybro gav nya arbetstillfällen. Men att kommunen betalade en väg åt företaget är ett brott mot kommunallagen, enligt experter.
   Det var när Kährs startade upp ett nytt, stort lager som kommunen gick in och finansierade en ny väg för 3,5 miljoner kronor. Att kommunen valde att betala berodde på att 30 lagerarbetare, som tidigare jobbade i Kalmar, skulle flyttas till det nya lagret i Nybro.
   Men enligt Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt i Uppsala, var utgiften ett olagligt företagsstöd.
   – Om man tänker sig att ge stöd av arbetsmarknadsskäl så är det helt olagligt och i strid mot kommunallagen, säger han till P4 Kalmar.

   Varför inte ställa frågan till 
   Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt i Uppsala om vad han anser om handhavandet och handläggningen av C4 Shopping av Kristianstad kommun?
  Något för alla och inte minst de som har ansvaret för kommunens ekonomi gentemot kommuninvånarna inte minst nu Kristianstads ansträngda ekonomi. Samma ledning har totala ansvaret för Plan och Bygglagen och det mellankommunala sambandet med ett långsiktigt hållbart samhällsbyggande för hela vår kommun och bygd att till sig.
  Alltså inte låta sig styras av kapitalet.

  Är det någon av kommunens politiker och tjänstemän nu med Kristianstads kommuns ansträngda ekonomi, då resurserna INTE räcker till kärnverksamheterna, som läser detta.
  Borde det vara ett krav inför alla kommuninvånarna i Kristianstads kommun med en redovisning med ert svar med utförliga kostnadsredovisningar med motiveringar och era beslutsunderlag alltså inte bara att det finns mer eller mindre "hemliga dokument" ställningstagande i dessa frågor angående C4 Shopping.

  Allt för TRANSPARENS i beslutsgången, vilket skapar långsiktigt förtroende bland kommuninvånarna!

  Alltså inte beslut utan underlag och skriftliga svar som beslutats i det "STÄNGDA RUMMET" helt utan insyn för oss normala kommuninvånare, som är ytterst är kommunens finansiärer till vad kommunen är med att betalar för.
  Tyvärr kommer det fram då och då i detta projekt, att endast finns muntliga avtal!

  OM INGEN SVARAR, vilket INTE är troligt.

  Jag uppmanar, att så många som möjligt av oss sänder detta vidare till VÅRA ansvariga och kräver omgående ett skriftligt svar eller om några av som läser detta skriver en gemensam skrivelse till Kristanstad kommun och begär ett skriftligt svar på våra frågor.
  Vi kan också göra detta tillsammans hör gärna av dig till 
  En av artiklarna i Kristianstadsbladet gällande vägbygge och övrigt till C4 Shopping.
  E-mail: 
  levandekristianstad@gmail.com
Kristianstadsbladet som f.ö. aldrig är kritisk till C4 Shopping, som jag framfört till granskande journalister flera gånger skriv granskande objektiva artiklar med jämförelser vad som hänt i andra kommuner runt om i hela Sverige.

Detta är nu ytterligt angeläget i kommunens ansträngda ekonom?

INGET sker tyvärr från Kristianstadsbladet i detta ärende under årens lopp, vilket är mycket märkligt!


35 miljoner, som nämns i Kristianstadsbladet med anledning av avfarter från motorvägen vid E22 samt tillhörande rondeller.

Sista artikeln i Kristianstadsbladet i detta ämne 160422

KB:  35 miljoner satsas på rondeller


"Länsstyrelsen har sagt ja. I vinter börjar de nya rondellerna på väg 118 vid trafikplats Hammar att byggas.

I samband med att C4 Shopping byggs förväntas trafikbelastningen på trafikplats Hammar att öka markant. För att möta det ökade trafiktrycket, och samtidigt skapa en infartsväg till det nya köpcentret, byggs därför trafikplatsen om.


I början av april godkände länsstyrelsen miljökonsekvensbeskrivningen för den planerade ombyggnaden, och den planerade byggstarten väntas bli i december 2016 eller januari 2017.


I korthet innebär ombyggnaden följande:


* Av- och påfarterna till E22 blir istället rondeller. I rondellerna kommer det att finnas en särskild bussfil. I den nordvästliga rondellen finns ett femte "ben" vilket blir infarten till C4 Shopping och Hammarleden. Den södra rondellen får ett extra "ben" som ansluter till Hammarslundsvägen. Den nuvarande utfarten till väg 118 från Byholmsvägen kommer att försvinna.


Rondellerna blir tvåfiliga, med en särskild bussfil, vilket gör att bussarna får företräde och därmed inte riskerar förseningar som en följd av rondellbygget. Trafikverket står för byggandet av rondellerna, men Kristianstads kommun bekostar projektet. Beräknad kostnad är 35 miljoner kronor.


– Avfarten från E 22 söderifrån kommer att förlängas, och även bli tvåfilig, så trafiken mot Åhus får en egen fil, berättar Christian Björnsson, projektledare vid Trafikverket.


* Hammarleden byggs som en infart till C4 shopping och anslutningsväg till 118. Blekingevägen kommer inte längre att vara en anslutningsväg till 118, utan den vägen blir endast för busstrafik samt för boende i området. Denna väg byggs av Kristianstads kommun.


* Den sista delen av vägbygget består av anslutningen från C4 Shopping till vägarna omkring, vilket konsortiet sköter.


Detta innebär att det nästa vinter alltså är tre olika entreprenörer på plats under samma tidsperiod för att bygga olika delar av den nya trafikplatsen.


Samtidigt kommer trafikplatsen inte någon gång under byggtiden att stängas av och trafiken ledas om.


– Ett körfält kommer att vara öppet i alla riktningar under hela byggtiden. Det är snävt tidsmässigt, och vi kommer att jobba i treskift, det vill säga dygnet om. Det här kommer att kräva mycket samordning och planering in i minsta detalj. Vi har samordningsmöten var tredje vecka, säger Christian Björnsson.


Längs hela vägbygget är också bulleråtgärder planerade, både vid avfartsrampen från E 22 och vid Byholmsvägen.


Förutom C4 Shopping finns också planer på ett nytt bostadsområde, placerat sydost om E 22 (vid Hammarslundsvägen).


2035 väntas trafikflödet på E 22 vid trafikplats Hammar i norrgående riktning ligga runt 35 500 fordon per dygn. I dag är motsvarande flöde 21 300 fordon per dygn."


Du är också alltid välkommen besöka bloggarnaLevande KristianstadHandla Lokalt i KristianstadSprid gärna detta inlägg runt om i olika media och till vänner och bekanta på så vis kan vi värna om vår stad och dess omgivning tillsammans och skapa opinion.Skriv ett inlägg i den öppna debatten om och för Kristianstads positiva utveckling.

Läs och ladda ner Boverkets mycket läsvärda :  

F.ö. man kan undra om någon ansvarig kommunpolitiker eller ansvariga tjänstemän  i Kristianstads kommun har läst och tagit till sig Boverkets mycket läsvärda skrift?

Ladda ner skriften i PDF-format

Dags att handla nu

Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling

Handeln berör oss alla. Var butikerna finns är en angelägen fråga både för den enskilde och för samhällsutvecklingen. Vi vill med den här skriften visa vilka krav plan- och bygglagen ställer och vilka möjligheter den ger vid planering för handel och annan service. Uppfyller vi kraven? Tar vi vara på möjligheterna? Är vi på rätt väg?
Läs här Länsstyrelsen i Skånes samrådsyttrande til Kristianstad kommun.  Samrådsyttrande Hammar 9:151, Hammarshus

 ___________________________  
Vi har placerat bloggen Dialog Kristianstad i Kristianstad bloggkartan.se

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus