onsdag 25 maj 2016

C4 teknik Kristianstad "Frankenius köper inte till förmånspris"!


KB Frankenius köper inte till förmånspris

Är det försvarbart att en kommunal tjänsteman medger och försvarar ett avtal från 2006, som inte värnar om kommuninvånarnas ekonomi i synnerhet i Kristianstad kommuns ansträngda ekonomi?
M.a.o. är inte dessa avtal vidare långsiktigt beslutade.
Patrik Möller:
En lösning hade kunnat vara att kommunen genom juridiska processer hade hävdat förköpsrätt för att komma över marken.
En enklare lösning blev att göra en överenskommelse med handlarna i konsortiet, som innebar att kommunen fick köpa all mark till samma pris som handlarna själva hade betalat. ”
Ansvaret för kommunens ekonomi och den hållbara samhällsplaneringen åligger Sveriges kommuner, som PBL ger direktiv om såväl ansvaret för det mellankommunala sambandet.
På tal om tomtmark enl. kommunens hemsida
En reservation varar i sex månader med möjlighet till ytterligare sex månaders förlängning.
Under de första sex månaderna utgår ingen avgift.
Därefter tar vi ut en reservationsavgift, för närvarande 6,0 % ränta på köpeskillingen baserat på årsbasis.
VARFÖR gäller inte denna uppräkning C4 Shopping?
KOMMUNEN SÄLJER MARK I HAMMAR
Kommunens vänskapspris till Frankenius C4 Shopping i Hammar 25 kr/kvm
Kommunens pris handelsmark i Härlöv enl Kommunens hemsida 400 kr/kvm
Kommunens pris tomt mark enl Kommunens hemsida 100 kr/kvm
Prisfördel Frankenius vid köp av Kristianstads kommun 16 gånger billigare än
kommunens offentliga prislista 2016 för handeslmark i Härlöv.
En rekommendation vore för ansvariga politiker och kommunala tjänstemän att läsa och ta till sig Boverkets skrift:

Skriv ett inlägg i den öppna debatten om och för Kristianstads positiva utveckling.

Läs och ladda ner Boverkets mycket läsvärda :  

Ladda ner skriften i PDF-format

Dags att handla nu

Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling

Handeln berör oss alla. Var butikerna finns är en angelägen fråga både för den enskilde och för samhällsutvecklingen. Vi vill med den här skriften visa vilka krav plan- och bygglagen ställer och vilka möjligheter den ger vid planering för handel och annan service. Uppfyller vi kraven? Tar vi vara på möjligheterna? Är vi på rätt väg?
Läs här Länsstyrelsen i Skånes samrådsyttrande til Kristianstad kommun.  Samrådsyttrande Hammar 9:151, Hammarshus

___________________________  
Vi har placerat bloggen Dialog Kristianstad i Kristianstad bloggkartan.se

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus

söndag 24 april 2016

Reflexioner ang. ANSVAR och likabehandling i Kristianstads kommun ?? !!

Några tankar och reflexioner, när nyligen Kristianstad kommun tänkte sälja mark till C4 Shopping i Hammar för
25 kr/kvm, vilket är 16 ggr billigare för jämförbar handelsmark i Härlöv!

Enligt kommunens hemsida kostar mark 400 kr/kvm på externhandels området i Härlöv.

Hur ser transparensen ut i denna affär med C4 Shopping med Kristianstad kommun?

Det kommer fram då o. då 
mycket vad gäller C4 etableringen är uppgjord med många muntliga avtal med Kristianstads kommun!

Mycket relevant insändare :

KB160402:
  Om kommunens markförsäljning i Hammar


Efter att ha haft huvudena nerstuckna i sanden i tio år har kommunpolitikerna äntligen yrvaket börjat ruska på sig när det gäller köp av mark i Hammar för personligt bruk.

”Herregud blev det muntliga avtalet endast 25 kronor per kvadratmeter? 
Men slottet då? Jo, det ingick som bonus vid snabb affär.
Pär han kan det där hur vi ska förstå hur bra det är att göra affärer med honom på ett övertygande sätt.
Med honom behövs det inga papper.
Ett ord från dåvarande exploateringschefen räckte för vår del.


Sen var det ju lite pinsamt, att han vid den förestående pensionen gick in i C4-konsortiet som välbetald konsult.”

Det skapades ett kommunalt rus av lycka.
Nu skulle det hända saker.
Med närmast förförelsekonster i maranatastil övertygades ledande politiker om tusen nya jobb, köpkraft från stora delar av södra Sverige, omsättning som skulle ge Ullared en match.
Generöst lovades också från slottet att även Kristianstads centrum skulle få del av kakan, det vill säga när man handlat färdigt i Hammar förståss.

Där i centrum kunde man sen köpa glass och gå gratis på både museet, kulturhuset och Naturum. 
Pär Frankenius erkända förförelsekraft har förblindat hela etablissemanget från politiker till lokalpress.

Inget negativt har fått framföras.
Har tidningen skrivit och gjort reportage om den nya familjeshoppingen, handlar det enbart om framgång och tomtebolycka för projektet inga besvärande följdfrågor.
Speciellt de privata tomtaffärerna har inte tillåtits att lyftas upp i ljusetoch fläcka projektet.

Efter offentliggörandet om markområde 2, började det brännas ute i stugorna och då skyndar politiker till som är rädda om sina mandat efter tio års tystnad. Så kan vi ju inte ha det!
Vad ska folk säga?

Själv undrar jag: Ska vi ha ett samhälle där någon genom att dupera tjänstemän/politiker går in en gräddfil på skattebetalarnas bekostnad och där fria ordet begränsas?
Pär Frankenius har råd att betala för sin mark vad alla vi andra får göra.
Muntliga överenskommelser hör inte hemma i kommunala miljonaffärer.
Så kunde man förr köpa hästar i Kivik.Mycket relevant insändare :

KB160401:
  Varför sälja under marknadspris?

Det är inte i lag förbjudet att göra dåliga affärer. Men om en anställd i ett privat företag upprepade gånger gör dåliga affärer blir denne uppsagd.

Kristianstads ledning har tidigare sålt kommunalägd mark till underpris till C4 Shopping-projektet i Hammar och kommunen, det vill säga skattebetalarna finansierar delvis vägar och annan infrastruktur.
Nu upprepas detta.


Ytterligare mark säljs enligt Kristianstadsbladet till C4 Shopping till under marknadspris. Detta är inte affärsmässigt.
Kommunens mark ägs av kommuninvånarna.


Om mark ska avyttras ska den säljas till marknadspris inte underpris.
Detta är en självklarhet.
Intäkterna behövs säkert för kommunens kärnverksamhet det vill säga investeringar i vård, skola och omsorg.
Marken är dessutom högvärdig jordbruksmark som behövs för livsmedelsförsörjningen inte idag men i framtiden.

Kristianstad är ingalunda en rik kommun utan har en hög kommunalskatt.

I dag finns flera tomma lokaler i city och Galleria Boulevard saknar fortfarande butiker och inga lägenheter byggs som utlovats.
Då C4 Shopping färdigställts kommer det säkerligen att ”gapa tomt” i city.
Det finns helt enkelt inte tillräcklig köpkraft i regionen. 
En framtidsbransch är besöksnäringen. Kristianstad city med dess miljö, Naturum och kusten med mera är något som få andra kommuner har.
Turister kommer till Kristianstad city för miljön, dess unika butiker, caféer etcetera. Externa shopping marknader finns överallt i Sverige.
Att i denna situation delvis ”subventionera” ett externt köpcentrum framstår som obegripligt.
Är detta inte märkligt, gäller inte samma regler för alla? :

KB 160323:  "Det finns inget konstigt i detta"
C4 Shoppings ordförande Pär Frankenius ser ingen anledning till ny diskussion om priset för den mark han föreslås få köpa i Hammar, 25 kronor per kvadratmeter.
– Det här är helt i linje med vad vi kom överens med kommunen om 2006, säger han. Det finns inga konstigheter över huvud taget i detta.

Varför skrevs det inget avtal eller liknande gällande den här delen av marken?
– Det var en process när vi diskuterade detta. Det finns andra delar som vi avstår till kommunen som inte heller finns skriftligt reglerat.

Pär Frankenius betonar att det var det så kallade Konsortiet (nu C4 Shopping) som köpte marken runt Hammarshus av bröderna Håhus för att utveckla området för handel och bostäder.
– Kommunen ville utnyttja sin förköpsrätt. Men det föll, eftersom vi gjorde en överenskommelse, förklarar Frankenius.
Överenskommelsen innebar att marken delades upp mellan kommunen (för bostäder) och Konsortiet (för handel). Själva Hammarshus och 60 000 kvadratmeter mark, som senare övertogs av Pär Frankenius, köpte Konsortiet för 1,5 miljoner kronor.
– Då sa vi också att när detaljplanen är klar så ska vi fastställa tomten, säger Pär Frankenius.
Enligt Frankenius fastställdes också priset då.
– Marken är köpt av oss för 25 kronor kvadratmetern och såld till kommunen för 25 kronor kvadratmetern. Då ska den också säljas tillbaka till mig för 25 kronor kvadratmetern. Det innebär att kommunen inte gör någon vinst, men heller ingen förlust.
Pär Frankenius betonar också att det handlar om mark som inte är planlagd. Det västra området är så kallad prickmark och får inte bebyggas. Men delar av den östra delen kan eventuellt bebyggas.
– Vi har pratat om kulturshopping, men det måste utredas, säger Frankenius.

Hur ställer du dig till en ny diskussion om priset?
– Det tycker jag är väldigt konstigt.
Jag tycker att vi ska hantera detta som vi har kommit överens. Man måste komma ihåg att det var vi som köpte marken först.


Mycket relevant insändare:

KB160323:  Kommunal mark till reapris

Pär Frankenius, en av delägarna till C4 Shopping, förslås av Kristianstads kommun få köpa 21 700 plus 10 490 är lika med 31 190 kvadratmeter till ett kvadratmeterpris om 25 kronor.
Detta att jämföra med kommunens ordinarie taxa i just Hammarslund om 100 kronor per kvadratmeter (se kommunens hemsida).
Först häpnar man och blir mörkrädd över kommunens totala ignorans av hur det gått med innerstaden i alla andra städer som satsat på externa shopingcentra, exempelvis Lund, Malmö och Växjö.
Nu tillåter man en av de drivande att till reapris köpa kommunal mark för en spottstyver.
Förklara det för alla andra som måste betala enligt gällande taxa.
Eller är det så att ni politiker och tjänstemän sitter i knät på Frankenius & co i C4 Shopping?
Jag saknar ryggrad och sunt bondförnut hos dagens styrande!

Hoppas i alla fall att ni kan förklara för oss vanliga medborgare hur det är möjligt att rea bort kommunens, det vill säga vår mark, till Frankenius.

Du är också alltid välkommen besöka bloggarnaLevande KristianstadHandla Lokalt i Kristianstad


Upprepas i många inlägg:
Är det någon av kommunens politiker och tjänstemän nu med Kristianstads kommuns ansträngda ekonomi, då resurserna INTE räcker till kärnverksamheterna, som läser detta.
Borde det vara ett krav inför alla kommuninvånarna i Kristianstads kommun med en redovisning med ert svar med utförliga kostnadsredovisningar med motiveringar och era beslutsunderlag alltså inte bara att det finns mer eller mindre "hemliga dokument" ställningstagande i dessa frågor angående C4 Shopping.

Allt för TRANSPARENS i beslutsgången, vilket skapar långsiktigt förtroende bland kommuninvånarna!
Alltså inte beslut utan underlag och skriftliga svar som beslutats i det "STÄNGDA RUMMET" helt utan insyn för oss normala kommuninvånare, som är ytterst är kommunens finansiärer till vad kommunen är med att betalar för.
Tyvärr kommer det fram då och då i detta projekt, att endast finns muntliga avtal!

OM INGEN SVARAR, vilket INTE är troligt.

Jag uppmanar, att så många som möjligt av oss sänder detta vidare till VÅRA ansvariga och kräver omgående ett skriftligt svar eller om några av som läser detta skriver en gemensam skrivelse till Kristanstad kommun och begär ett skriftligt svar på våra frågor.
Vi kan också göra detta tillsammans hör gärna av dig till 
En av artiklarna i Kristianstadsbladet gällande vägbygge och övrigt till C4 Shopping.
E-mail: 
levandekristianstad@gmail.com

Sprid gärna detta inlägg runt om i olika media och till vänner och bekanta på så vis kan vi värna om vår stad och dess omgivning tillsammans och skapa opinion.

Skriv ett inlägg i den öppna debatten om och för Kristianstads positiva utveckling.

Läs och ladda ner Boverkets mycket läsvärda :  

Ladda ner skriften i PDF-format

Dags att handla nu

Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling

Handeln berör oss alla. Var butikerna finns är en angelägen fråga både för den enskilde och för samhällsutvecklingen. Vi vill med den här skriften visa vilka krav plan- och bygglagen ställer och vilka möjligheter den ger vid planering för handel och annan service. Uppfyller vi kraven?
Tar vi vara på möjligheterna?
Är vi på rätt väg?

Läs här Länsstyrelsen i Skånes samrådsyttrande til Kristianstad kommun.  Samrådsyttrande Hammar 9:151, Hammarshus
Här kan du se en
Sammanfattning av frågeformulärets svar

___________________________
 

Bloggen Dialog Kristianstad i Kristianstad bloggkartan.se

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , ,
, , , , , , , , Powered by Disqus

lördag 23 april 2016

KOMMUNALT PRIVAT FÖRETAGSSTÖD?!

35+70.........? miljoner satsas på rondeller och vägar till C4 Shopping av Kristianstads kommun - KOMMUNALT PRIVAT FÖRETAGSSTÖD?!
Vilket är lagvidrigt!!!
Vad säger KOMMUNINVÅNARNA ?
Undrar om och hur reagerar HANDELSFÖRENINGEN och FASTIGHETSÄGARFÖRENINGEN då stadskärnan kommer ta stryk och riskera dö..?


Det kan inte vara rätt att kommunen bygger vägar för ca 70 miljoner eller mer plus motorvägsavfarter med rondeller för 35 miljoner!Detta kan liknas vid subventioner av Kristianstads kommun till vägar till en privat externgalleria, sedan att det "döljs i en dimridå" som ny stadsdel, ny infart till Kristianstad m.m. är inte relevant.Mer att liknas vid "kreativ bokföring"!


 • OBS!! Dessa motorvägsavfarter, rondeller och fyrfilig väg förbi Hammar hade inte byggts om inte C4 Shopping skulle etablerats!

  Några motargument till att Kristianstads kommun skall vara med att betala kanske t.o.m. 100 miljoner av skattekollektivet till vägar till C4 Shopping.
  * En s.k. ny stadsdel med några radhus och punkthus, om de nu byggs, är inga argument för en fyrfilig väg med motorvägsavfart?
  * Infart för öst ifrån kommande besökare till Kristianstad finns redan vid Statoil infarten.
  * Det påstås också att vägbygget är p.g.a. hög trafikbelastning genom Hammar, om det är besvärande så går det lätt att lösa med på ett mer kostnadseffektiv sätt genom fyra 30-skyltar med fartbegränsning till 30 km/tim.

  • Kährs satsning i Nybro gav nya arbetstillfällen. Men att kommunen betalade en väg åt företaget är ett brott mot kommunallagen, enligt experter.
   Det var när Kährs startade upp ett nytt, stort lager som kommunen gick in och finansierade en ny väg för 3,5 miljoner kronor. Att kommunen valde att betala berodde på att 30 lagerarbetare, som tidigare jobbade i Kalmar, skulle flyttas till det nya lagret i Nybro.
   Men enligt Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt i Uppsala, var utgiften ett olagligt företagsstöd.
   – Om man tänker sig att ge stöd av arbetsmarknadsskäl så är det helt olagligt och i strid mot kommunallagen, säger han till P4 Kalmar.

   Varför inte ställa frågan till 
   Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt i Uppsala om vad han anser om handhavandet och handläggningen av C4 Shopping av Kristianstad kommun?
  Något för alla och inte minst de som har ansvaret för kommunens ekonomi gentemot kommuninvånarna inte minst nu Kristianstads ansträngda ekonomi. Samma ledning har totala ansvaret för Plan och Bygglagen och det mellankommunala sambandet med ett långsiktigt hållbart samhällsbyggande för hela vår kommun och bygd att till sig.
  Alltså inte låta sig styras av kapitalet.

  Är det någon av kommunens politiker och tjänstemän nu med Kristianstads kommuns ansträngda ekonomi, då resurserna INTE räcker till kärnverksamheterna, som läser detta.
  Borde det vara ett krav inför alla kommuninvånarna i Kristianstads kommun med en redovisning med ert svar med utförliga kostnadsredovisningar med motiveringar och era beslutsunderlag alltså inte bara att det finns mer eller mindre "hemliga dokument" ställningstagande i dessa frågor angående C4 Shopping.

  Allt för TRANSPARENS i beslutsgången, vilket skapar långsiktigt förtroende bland kommuninvånarna!

  Alltså inte beslut utan underlag och skriftliga svar som beslutats i det "STÄNGDA RUMMET" helt utan insyn för oss normala kommuninvånare, som är ytterst är kommunens finansiärer till vad kommunen är med att betalar för.
  Tyvärr kommer det fram då och då i detta projekt, att endast finns muntliga avtal!

  OM INGEN SVARAR, vilket INTE är troligt.

  Jag uppmanar, att så många som möjligt av oss sänder detta vidare till VÅRA ansvariga och kräver omgående ett skriftligt svar eller om några av som läser detta skriver en gemensam skrivelse till Kristanstad kommun och begär ett skriftligt svar på våra frågor.
  Vi kan också göra detta tillsammans hör gärna av dig till 
  En av artiklarna i Kristianstadsbladet gällande vägbygge och övrigt till C4 Shopping.
  E-mail: 
  levandekristianstad@gmail.com
Kristianstadsbladet som f.ö. aldrig är kritisk till C4 Shopping, som jag framfört till granskande journalister flera gånger skriv granskande objektiva artiklar med jämförelser vad som hänt i andra kommuner runt om i hela Sverige.

Detta är nu ytterligt angeläget i kommunens ansträngda ekonom?

INGET sker tyvärr från Kristianstadsbladet i detta ärende under årens lopp, vilket är mycket märkligt!


35 miljoner, som nämns i Kristianstadsbladet med anledning av avfarter från motorvägen vid E22 samt tillhörande rondeller.

Sista artikeln i Kristianstadsbladet i detta ämne 160422

KB:  35 miljoner satsas på rondeller


"Länsstyrelsen har sagt ja. I vinter börjar de nya rondellerna på väg 118 vid trafikplats Hammar att byggas.

I samband med att C4 Shopping byggs förväntas trafikbelastningen på trafikplats Hammar att öka markant. För att möta det ökade trafiktrycket, och samtidigt skapa en infartsväg till det nya köpcentret, byggs därför trafikplatsen om.


I början av april godkände länsstyrelsen miljökonsekvensbeskrivningen för den planerade ombyggnaden, och den planerade byggstarten väntas bli i december 2016 eller januari 2017.


I korthet innebär ombyggnaden följande:


* Av- och påfarterna till E22 blir istället rondeller. I rondellerna kommer det att finnas en särskild bussfil. I den nordvästliga rondellen finns ett femte "ben" vilket blir infarten till C4 Shopping och Hammarleden. Den södra rondellen får ett extra "ben" som ansluter till Hammarslundsvägen. Den nuvarande utfarten till väg 118 från Byholmsvägen kommer att försvinna.


Rondellerna blir tvåfiliga, med en särskild bussfil, vilket gör att bussarna får företräde och därmed inte riskerar förseningar som en följd av rondellbygget. Trafikverket står för byggandet av rondellerna, men Kristianstads kommun bekostar projektet. Beräknad kostnad är 35 miljoner kronor.


– Avfarten från E 22 söderifrån kommer att förlängas, och även bli tvåfilig, så trafiken mot Åhus får en egen fil, berättar Christian Björnsson, projektledare vid Trafikverket.


* Hammarleden byggs som en infart till C4 shopping och anslutningsväg till 118. Blekingevägen kommer inte längre att vara en anslutningsväg till 118, utan den vägen blir endast för busstrafik samt för boende i området. Denna väg byggs av Kristianstads kommun.


* Den sista delen av vägbygget består av anslutningen från C4 Shopping till vägarna omkring, vilket konsortiet sköter.


Detta innebär att det nästa vinter alltså är tre olika entreprenörer på plats under samma tidsperiod för att bygga olika delar av den nya trafikplatsen.


Samtidigt kommer trafikplatsen inte någon gång under byggtiden att stängas av och trafiken ledas om.


– Ett körfält kommer att vara öppet i alla riktningar under hela byggtiden. Det är snävt tidsmässigt, och vi kommer att jobba i treskift, det vill säga dygnet om. Det här kommer att kräva mycket samordning och planering in i minsta detalj. Vi har samordningsmöten var tredje vecka, säger Christian Björnsson.


Längs hela vägbygget är också bulleråtgärder planerade, både vid avfartsrampen från E 22 och vid Byholmsvägen.


Förutom C4 Shopping finns också planer på ett nytt bostadsområde, placerat sydost om E 22 (vid Hammarslundsvägen).


2035 väntas trafikflödet på E 22 vid trafikplats Hammar i norrgående riktning ligga runt 35 500 fordon per dygn. I dag är motsvarande flöde 21 300 fordon per dygn."


Du är också alltid välkommen besöka bloggarnaLevande KristianstadHandla Lokalt i KristianstadSprid gärna detta inlägg runt om i olika media och till vänner och bekanta på så vis kan vi värna om vår stad och dess omgivning tillsammans och skapa opinion.Skriv ett inlägg i den öppna debatten om och för Kristianstads positiva utveckling.

Läs och ladda ner Boverkets mycket läsvärda :  

F.ö. man kan undra om någon ansvarig kommunpolitiker eller ansvariga tjänstemän  i Kristianstads kommun har läst och tagit till sig Boverkets mycket läsvärda skrift?

Ladda ner skriften i PDF-format

Dags att handla nu

Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling

Handeln berör oss alla. Var butikerna finns är en angelägen fråga både för den enskilde och för samhällsutvecklingen. Vi vill med den här skriften visa vilka krav plan- och bygglagen ställer och vilka möjligheter den ger vid planering för handel och annan service. Uppfyller vi kraven? Tar vi vara på möjligheterna? Är vi på rätt väg?
Läs här Länsstyrelsen i Skånes samrådsyttrande til Kristianstad kommun.  Samrådsyttrande Hammar 9:151, Hammarshus

 ___________________________  
Vi har placerat bloggen Dialog Kristianstad i Kristianstad bloggkartan.se

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus

söndag 3 april 2016

Varför sälja under marknadspris?

Läs tre mycket relevanta insändare hur det går till I Kristianstads kommun, när mark säljs till ett extern shopping center.

Man tor inte det är sant, att en kommun kan behandla kommuninvånarnas egendom på detta vis samt utarma Kristianstad omtalade renässans centrum med dess goda förvaltning av kulturen, som lätt nu kan komma att förstöras med en utarmad stadskärna med många tomma lokaler!
Hur blir det efter C4 Shopping är byggt, antagligen ännu värre!


Detta sker samtidigt när stadsgalleria Galleria Boulevard är färdigbygd men bara uthyrd till ca. hälften av dess affärsytor!!

Hur ser det ut med kunskaperna och ansvaret för i PBL och det mellan kommunala sambandet i Kristianstad komun?

Är det RISKKAPITALET som Kristianstad kommun låter sig styras av?


KB Om kommunens markförsäljning i Hammar

KB Varför sälja under marknadspris?

KB: Kommunal mark till reapris

Kommunal mark säljs till reapris!

C4 Shopping, förslås av Kristianstads kommun få köpa 21 700 plus 10 490 är lika med 31 190 kvadratmeter till ett kvadratmeterpris om 25 kronor

Detta är otroligt

Enligt ett tjänstemannaförslag var avsikten att även "övriga ytor" i anslutning till Hammarshus skulle tillföras Hammarshus. Men det var, skriver tjänstemännen, inte möjligt då eftersom det inte fanns någon detaljplan för området.

I den detaljplan som nu har tagits fram har tomten runt Hammarshus utökats. Och eftersom detaljplanen nu vunnit laga kraft vill kommunen teckna en överenskommelse med Pär Frankenius för att "slutföra den ursprungliga överenskommelsen".

M.a.o. har detta varit bestämt sedan tidigare, men inte tillförts i planärendet!

Vad finns det mer för HEMLIGA agendor mellan Kristianstads Kommun och Fankenius??

Den innebär att Pär Frankenius får betala 779 750 kronor för marken som tillförs Hammarshus, 21 700 kvadratmeter mot Otto Lindenows väg och 9 490 kvadratmeter i den östra delen.

En överenskommelse om fastighetsregleringen har tagits fram. Men när kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterade frågan beslöt ledamöterna att skjuta på beslutet tills de fått mer information.

– Vi anser oss inte ha hela historien, hur upplägget var, och vill att tjänstemännen förklarar.

Vi tycker kanske att det är lite märkligt att allt inte är klart, men det finns säkert en naturlig förklaring, säger arbetsutskottets vice ordförande Sven Nilsson (C).

Detta måste beivras och kanske t.o.m. tillskriva Uppdrag Granskning.

Ett exempel med jämförbart handels mark för 400 kr/kvm. från Kristianstads kommuns hemsida gällande Harlövs handelsområde.

Herluf Trolles väg och Jochums väg

Området är beläget vid infarten till Kristianstad från E22:an - söder. Befintligt handelsområde med bl.a El-Giganten, OnOff, Jysk, Rusta m.fl. Marken är planlagd för industri, kontor och handel, ej livsmedel. Planbestämmelserna anger en byggnadshöjd på 7 m, en totalhöjd på 10,2 m samt en exploateringsgrad på 30%. Tomtpris 400 kr/m².

Fastighetsbeteckning: Härlöv 50:21, Lillö 50:17 och Lillö 50:18
Område: Övriga områden
Typ: Mark
Storlek: 41000
Ledig:
Pris: 400 kr/m²
Adress: Herluf Trolles väg och Jochums väg
Postnr.: 291 59
Ort.: Kristianstad

Frankenius skulle få betala 25,16 kr/kvm för 31000 kvm i Hammar C4 Shopping !

Enligt kommunens prislistan på Härlöv skulle priset vara

400 x 31000 = 12.400.000 vilket är 16 gånger mer än vad Frankenius skulle få köpa av Kristianstads kommun jämförbar mark som handelsområdet i Härlöv!

Är inte detta lagvidrigt eller är det att liknas vid vänskaps korruption beslutat i det ”stängda rummet”??

Märkligt att det inte finns någon granskande journalistik hos Kristianstadsbladet, som med en artikel i Kristianstadsbladet mer kan liknas vid en partsinlaga som inte värna om hela Kristianstad.

Det borde vara någon jurist med kunskaper i förvaltningsrätt som måste anlitas t.ex.. Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt i Uppsala

Någon var ju också i kontakt med Naturskyddsföreningens jurist, som säkert är kunnig i dessa planärenden.

Kom att tänka på att det borde också påpekas hur försäljning av Hammarshus gick till eftersom det nämns i dagens artikel i K-bladet.

Detta måste beivras och kanske t.o.m. tillskriva Uppdrag Granskning.

Likaså hur gick försäljningen av Hammarshusprojektet till?

60.000 kvm mark som vars värde var 33.000.000 kronor såldes av Kristianstads kommun för 1,5 miljon!

OBS i detta pris ingick även en unik Herrgårdsbyggnad!

Utan att bjudas ut på den öppna marknaden!

Lagvidrigt ???

Tomtpriset varierar från ort till ort. Dyrast är tomterna närmast Kristianstad och Åhus.

Priserna gäller för tomter med en areal av 900 m². För tomter som understiger respektive överstiger denna areal regleras tomtpriset med 100;- 60;- 30;- 25;- eller 15;-/m².

Dessa 60.000 kvm såldes för ett pris på 1,5 miljoner kronor vilket motsvarar ett pris 25 kr/kvm plus att då ingick även en herrgårdsliknade byggnad i priset!

Dessa 60.000 kvm motsvarar med en tomtstorlek på 900 kvm, om man delar 60.000 / 900 = 66,7 tomter

Med kommunen prislista skulle vädret bara på denna mark motsvara

495.000 kr * 66,7 tomter = ca. 33.000.000 miljoner kronor plus värdet för herrgårdsbyggnaden, som såldes för 1,5 miljoner kronor!

Är detta i överensstämmelse med LOU?

Hur bjöds detta ut?

Vem gjorde värderingen?

Hur kan konsortiet få option på övrig mark utan den bjuds ut enl LOU?

Vem har betalt arkeologi grävningen?

Vem stod för rivning och kapitalförstöring av bostadshus o. stallbyggnader?

Kapitaliseringskostnader under dessa år som marken varit reserverad för konsortiet?

Vem betalar alla dessa anläggningskostnader för vägar och rondeller, som ej hade behövts om inte denna stormarknad skulle etableras? I Åhus backade Netto för en etablering vid rondellen p.g.a man ansåg för stora kostnader för dessa på- och tillfarter.

Likaså det kan inte vara rätt att Kristianstads kommun, där kärnverksamheterna måste prioriteras, bygger vägar för ca 70 miljoner eller mer, som kan liknas gå till en subvention av vägar till en externgalleria, sedan att det "döljs i en dimridå" som ny stadsdel, ny infart till Kristianstad m.m.

* En s.k. ny stadsdel med några radhus och punkthus, om de nu byggs, är inga argument för en fyrfilig väg med motorvägsavfart?

* Infart för öst ifrån kommande besökare till Kristianstad finns redan vid Statoil infarten.

* Det påstås också att vägbygget är p.g.a. hög trafikbelastning genom Hammar, om det är besvärande så går det lätt att lösa med på ett mer kostnadseffektiv sätt genom fyra 30-skyltar med fartbegränsning till 30 km/tim.

Kährs satsning i Nybro gav nya arbetstillfällen. Men att kommunen betalade en väg åt företaget är ett brott mot kommunallagen, enligt experter.

Det var när Kährs startade upp ett nytt, stort lager som kommunen gick in och finansierade en ny väg för 3,5 miljoner kronor. Att kommunen valde att betala berodde på att 30 lagerarbetare, som tidigare jobbade i Kalmar, skulle flyttas till det nya lagret i Nybro.

Men enligt Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt i Uppsala, var utgiften ett olagligt företagsstöd.

– Om man tänker sig att ge stöd av arbetsmarknadsskäl så är det helt olagligt och i strid mot kommunallagen, säger han till P4 Kalmar.

ÄR DET JURIDISKT RÄTT MED MUNTLIGA AVTAL MELLAN KRISTIANSTADS KOMMUN OCH EXPLOATÖREN, SOM OFTA NÄMNS I MÅNGA AFFÄRER DÅ DET GÄLLER C4 ETABLERINGEN I HAMAR, ELLER BORDE DETTA PRÖVAS JURIDISKT?

Skriv ett inlägg i den öppna debatten om och för Kristianstads positiva utveckling.

Läs och ladda ner Boverkets mycket läsvärda :  

Ladda ner skriften i PDF-format

Dags att handla nu

Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling

Handeln berör oss alla. Var butikerna finns är en angelägen fråga både för den enskilde och för samhällsutvecklingen. Vi vill med den här skriften visa vilka krav plan- och bygglagen ställer och vilka möjligheter den ger vid planering för handel och annan service. Uppfyller vi kraven? Tar vi vara på möjligheterna? Är vi på rätt väg?
Läs här Länsstyrelsen i Skånes samrådsyttrande til Kristianstad kommun.  Samrådsyttrande Hammar 9:151, Hammarshus

___________________________  
Vi har placerat bloggen Dialog Kristianstad i Kristianstad bloggkartan.se

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus
söndag 6 mars 2016

Gratis parkering för bokslukare. BRA! Besökare i Kristianstads centrum??

Bra förslag, men på vilket sätt är det viktigare med ett kort besök på biblioteket än ett kort besök hos de som driver näringsverksamhet i centrum av Kristianstad, som också generar arbetstillfällen och underlag för kommunalskatt?

Tillgängligheten borde vara lika viktig för alla besökare i Kristianstad?

Förslag 1 i Kristianstads kommun:
KB Gratis parkering för bokslukare

Sju parkeringsplatser på Föreningsgatan utanför stadsbiblioteket i Kristianstad ska bli avgiftsfria för kortare stopp.
Det har tekniska nämnden beslutat efter ett medborgarförslag.

Korttidsparkering i max 30 minuter ska vara möjlig under dagtid på vardagar och samt 09.00 till 14.00 på lördagar.
Övrig tid tillåts boendeparkering.

Förslag 2 i Kristianstads kommun:
Nyordningen ska gälla från 4 april.

Hur påverkar det besöks frekvensen till Kristianstads centrum att ta bort ca 60 centrala P-platser på Stora Torg?

Alla besökare kör inte in i ett parkeringshus även om det finns många lediga P-platser.

Förslagsvis till Kristianstads Kommun och organisationen HANDELSSTADEN KRISTIANSTAD inför GRATIS parkering den första halvtimmen på alla parkeringsplatser i Kristianstads centrum, vilket är lätt genomförbart med en P-skiva som kan delas ut gratis av centrums näringsidkare.

Det gäller få tillbaks besökare till Kristianstads centrum, som numera många har valt bort att besöka.

Det är inte bara ett ett "bilfritt högtidligt och representativt paradtorg" som åstadkommer detta, utan det gäller få tillbaks besökarna genom GOODWILL och få åter våra besökare, som valt bort att besöka i Kristianstads centrum.
Vilket många bekräftar att så ser verkligheten ut för Kristianstad.


Redan i jan 2011 var jag i kontakt med professorn i marknadsföring på Lunds universitet
Johan Anselmsson angående tillgängligheten till stadskärnorna:

"Hej Olle,

Roligt att höra av dig och jag är glad om debatten kan rädda några stadskärnor.
Mycket av det som skrivits i tidningarna har så klart förvrängts lite.
Media har plockar upp gågatorna och bilar i centrum, trots att det finns mer.

Jag tror det mest allvarliga är att kommunerna/stadskärnorna kan göra vad de vill så länge att de slipper konkurrens.
Jag känner till Kristianstads situation och det gör de stora utvecklarna av köpcenter också.
Jag misstänker att tiden snart är mogen för att etablera ett stort och tillgängligt center i anslutning till Kristianstad.
Med mogen menar jag att folkmängden och vanan för närliggande kommuninvånare att ta sig till Kristianstad finns, samtidigt som stadskärnan blir mindre och mindre tillgänglig.

Jag tror att kommunala politiker, tjänstemän såväl som medborgare ser idealet i en trafikfristadsidyll, en mötesplats för alla kommuninvånare med liv och rörelse.
MEN tyvärr, när ett tillgängligare centrum som gör det enklare att shoppa, lasta och ta sig till och ifrån dyker upp, ja då väljer man shopping på det externa centret istället.
Motivet är att man sparar tid, tid som man kan använda hemma med familj och bekanta.
När det precis som i fallet Lund (Nova Lund) också i en andra våg etableras lågpris varuhus i anslutning till köpcentret, då har vi inte bara tillgänglighet, de stora kedjorna utan även lågpriskedjorna på plats.

Då blir det svårt att backa bandet.
Den externa handelsplatsen blir lika tillgänglig för anställda utanför som inom den egna kommunen. Arbetsplatserna och de unika butikerna försvinner inne i stan och centrum blir i allt högre utsträckning bara attraktivt för turister.
Då de unika butikerna försvinner finns det inte heller någon anledning för turister att shoppa och turistintäkterna sinar.


Lösningen är alltså att inte gå för långt.
Att hålla stadskärnan tillgänglig och stoppa konkurrensen(de externa centren) med deras egna metoder.
Om stadskärnan är tillgänglig, då finns det ingen unik fördel för de externa köpcentren.
Saker som funkar är att minimera gågatorna till en eller ett par gator (undvik parallella gågator etter korslagda gågator.
Drottninggatan i Stockholm där kör det att parkera på gator som korsar gågatan med bil eller att parkera på parallellgator).
De flesta har inte tid för längre shoppingpromenader eftersom man ofta bara handlar en eller två saker när man shoppar – tänk själv vem orkar gå i 230 minuter för att köpa en ny skokräm och skoborste?

På helger bör man kunna öppna torg och skolgårdar för parkering – och man kan ta bra betalt. Parkering som ligger nära och är under bar himmel är perfekt.
Många städer samlar festivaler eller liknade till en enda vecka.
Bryt upp den på hela året och lägg den varje långlördag.
Värna om miljön genom att se till att det finns cykelställ nära gågator och handel. Om ställen är fyllda redan en timme före öppning då är det för lite.
OBS, gågator där man får cykla är inga riktiga gågator som ska gynna handdel och möten.
Mvh
Johan"

Tillgängligheten påpekade jag redan i Kristianstadsbladet 2011-01-11 i en insändare:

KB: Utsatt centrumhandel

Jag hävdar återigen inför P-skiva i hela Kristianstads Centrum p.g.a. att betydligt färre antal besökare i Kristianstads centrum.Detta skulle göra Kristianstads centrum mer besöks vänligt.

Alla tomma butikslokaler är tydligt bevis på detta och fler är tyvärr på väg att stå outhyrda.
Detta är allvarligt för Kristianstads centrum och för Kristianstad omtalade
renässans centrum med sin kultur, som i sitt värsta senario kan förfalla p.g.a. outhyrda lokaler.

Vad tycker du?


Ytterligare inlägg om vikten av tillgänglighet 11.02.24:

Skräm inte iväg besökarna med höjning av p-avgifterna.  


Vilket kan liknas vid en dold kommunalskatt.

Eftersom jag inte själv är medlem i Handelsstaden Kristianstad skulle det vara Intressant att se om och hur organsationen Handelsstaden Kristianstad, som består av handlare och fastighetsägare med 2/3 majoritet mot Kristianstads kommun reagerar på dessa förslag för att generera fler besökare till Kristianstads centrum

Vad tycker och tror Du om mitt förslag med en halv timmes gratis parkering med P-skiva i Kristianstads centrum, som kristianstadsbo eller som medlem i Handelsstaden?
Är det helt fel tänkande eller är det något som skulle bidraga positivt till Kristianstad?

Skriv ett inlägg i den öppna debatten om och för Kristianstads positiva utveckling.Läs och ladda ner Boverkets mycket läsvärda skrift, som tyvärr de ansvariga kommunalpolitikerna för PBL(Plan och Bygglagen) i Kristianstad inte verkar har läst trots att "Dags att handla nu" utgavs redan 2004:
 

Ladda ner skriften i PDF-format

Dags att handla nu

Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling

Handeln berör oss alla.
Var butikerna finns är en angelägen fråga både för den enskilde och för samhällsutvecklingen.
Vi vill med den här skriften visa vilka krav plan- och bygglagen ställer och vilka möjligheter den ger vid planering för handel och annan service.
Uppfyller vi kraven?
Tar vi vara på möjligheterna?
Är vi på rätt väg?
___________________________  

Vi har placerat bloggen Dialog Kristianstad i Kristianstad bloggkartan.se Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus

måndag 22 juni 2015

Krav på KOSTNADS REDOVISNING och Invesrtings PRORITERINGAR!

Med anledning av artikeln i Kristianstadsbladet 1509

Mark- och miljödomstolen avslår Fastighetsägarna Syds överklagan gällande detaljplanen för C4 Shopping. Fastighetsägarna har ännu inte bestämt om frågan ska drivas vidare.


SVT 
Olagligt gynnande när Nybro byggde väg åt Kährs


Kährs satsning i Nybro gav nya arbetstillfällen. Men att kommunen betalade en väg åt företaget är ett brott mot kommunallagen, enligt experter.

Det var när Kährs startade upp ett nytt, stort lager som kommunen gick in och finansierade en ny väg för 3,5 miljoner kronor. Att kommunen valde att betala berodde på att 30 lagerarbetare, som tidigare jobbade i Kalmar, skulle flyttas till det nya lagret i Nybro.


I Nybro sade enligt Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt i Uppsala, var utgiften ett olagligt företagsstöd.
– Om man tänker sig att ge stöd av arbetsmarknadsskäl så är det helt olagligt och i strid mot kommunallagen, säger han till P4 Kalmar.Nybro kommun betalade 3,5 miljoner för en väg inne på företaget Kährs område 2010. Det var ett brott mot kommunallagen enligt experter på förvaltningsrätt.

Stora lastbilar kör in och ut på vägen som leder in till Kährs lager. Där inne på området fortsätter vägen som kommunen byggde för skattebetalarnas pengar.

Skälet till att kommunen byggde vägen var det stora lagret som Kährs byggde. 30 lagerarbetare som var placerade i Kalmar fick därmed börja jobba i Nybro istället.

Enligt Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet är det här ett olagligt företagsstöd:

– Om man tänker sig att ge stöd av arbetsmarknadsskäl så är det helt olagligt och i strid med kommunallagen. De här kommunala medlen ska ju användas till barnomsorg och äldreomsorg.
Ironiskt nog blev inte det totala antalet anställda fler på Kährs Nybrofabrik de följande åren, enligt företagets personalavdelning.

Lagerarbetarna flyttades från Kalmar till Nybro – men totalt blev jobben på Kährs inte fler. I december 2010 var det 720 anställda i Nybrofabriken och i december 2011 var det lika många. I december 2012 hade antalet anställda sjunkit till 690.

Först förra året blev det fler anställda igen på Kährs, men det hade inget att göra med lagerflytten 2010.

– Jag tror att skattebetalarna till syvende och sist har tjänat på detta, säger Inger Rydbrink som var kommunalråd när beslutet fattades.

Hur då?

– Jag tänker att vi har arbetstillfällen och vi värnar ett stort och viktigt företag.

Är det okej att bryta mot lagen för att göra så här?

– Vi har ju aldrig diskuterat det här med att bryta mot lagen, men jag skulle vilja säga: ja.

Dagen efter intervjun kontaktar Inger Rydbrink P4 Kalmar och förtydligar sitt uttalande. I ett mejl skriver hon att hon anser att det var rätt beslut som fattades, men tycker inte att kommunen har brutit mot lagen.

Reflexion vad är skillnaden med vägbygget till Kährs i Nybro och vägbygget till C4 Shopping i Kristianstad?
Sedan gäller det Kristianstads kommuns ekonomi och skuldsättning, då väljer Kristianstads kommuns politiker, som är de som har det totala långsiktigt hållbara ansvaret i PBL, vägbyggen i Hammar på åkrar för ca 50 - 76 miljoner som kostnad för kommunen bland annat före att göra något åt Kulltorpsskolan.

Ett krav borde vara i en demokratiska kommunen Kristianstad som talar om medborgare dialogen och transparens i beslutsfattandet!

Alla politiska partier visar och redovisar i Kristianstadsbladet alla politiska partier en klar och tydlig transparent svar med kostnads redovisning och hur prioriteringarna för kommuns budgeterade kostnader för skolor och anda byggnader för omsorg samt välfärd även driftkostnader för detta av samtliga partier representerade i Kristianstads kommunalfullmäktige.
I den ansträngda kommunekonomin som råder här i vår kommun, så inte bara följden blir kommunal skattehöjning.

KB 150928 100 äldre i kö till omsorgsboende

 • 100 personer står just nu i kö till ett vård- och omsorgsboende.
 • 31 av dessa har stått i kön i mer än tre månader.

Dessutom finns det ett stor behov av nya skolbyggnader, där idag undervisningen drivs tillfälliga inhyrda paviljonger.
Behovet av fler nya skoler är ett också ett stort behov med anledning många fler barn i skolådern i Kristianstad.

Ännu en gång finns då ett utrymme i Kristianstads ansträngda ekonomi att bygga nya vägar i Hammar till C4 Shopping?
Hur ser den ekonomiska prioriteringen ut Kristianstads komun?


Upprop för att värna om Kristianstads stadskärna.
Opinions yttring, där alla kan skriva under, så att det sprids runt i hela Sverige hur t.ex. Kristianstads kommunpolitiker är på väg att ödelägga Kristianstads omtalade renässans centrum, vilket åtskilliga av Sveriges stadskärnor drabbats av.


Detta för att sätta tryck på våra kommunpolitiker, som har det totala ANSVARET för planmonoploet i PBL, och som ofta talar med "kluven tunga" och värnar om kulturen i våra stadskärnor och samtidigt som p.g.a. ovarsam hantering av PBL och en överetablering sker i externhandeln!

Massor av tomma lokaler i städernas stadskärnor blir följden av detta och och därmed inga resurser till kulturunderhållet av dessa centrumfastigheter.

Detta är INGET som RISK-kapitalet i externa köpcenter eller centrumgallerior visar någon respekt för.
Kan det t.ex. vara rätt att Kristianstads kommun bygger vägar för ca 50-76 miljoner, som kan liknas gå till en subvention av vägar till en externgalleria, sedan att det "döljs i en dimridå" som ny stadsdel, ny infart till Kristianstad m.m.
Likaså sägs det, att det blir en ny infart till Kristianstad för öst ifrån kommande besökare, vilket kan sägas vara ett svepskäl då det redan finns en central infart via Statoil och Ica Maxi rakt in till Kristianstads centrum för de besökare som kommer öst ifrån.
* Det sägs även att vägbygget är p.g.a. stor trafikbelastning genom Hammar, som om detta vore sant skulle kunna avhjälpas med fart begränsning med fyra 30-skyltar med fartbegränsning till 30 Km/Tim.
Presentera exploatörerna till den ny stadsdel om de nu finns någon? Denna väginvestering sker dessutom, i en mycket ansträngd kommunekonomi, där kärnverksamheterna är i stort behov av mer pengar! Vad blir följden? SKATTEHÖJNING!

En juridisk prövning vore kanske befogad även för detta vägbyggande i Hammar med hänsyn till finansieringen med kommunala medel?

Om detta vägbygge i Hammar igångsätts nu, i så fall sker detta dessutom innan överklagandet av planärendet har prövats i Mark och Miljödomstolen och innan Hammar ärendet har prövats i EU-domstolen och dessa överklaganden har vunnit laga kraft! Är inte detta lagvidrigt?

I Nybro konstaterades av Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt i Uppsala, att utgiften var ett olagligt företagsstöd.
– Om man tänker sig att ge stöd av arbetsmarknadsskäl så är det helt olagligt och i strid mot kommunallagen, säger han till P4 Kalmar. 

Det skulle vara intressant att få höra vad professorn i förvaltningsrätt Olle Lundin i Uppsala anser om frågorna i detta upprop och vad han anser, om det är ett olagligt företagsstöd med Kristianstads kommuns vägbygge i Hammar.
Vad säger alla ni andra?
Det borde ageras?

Skriv under och Sprid detta upprop till så många som möjligt i hela Sverige.http://www.skrivunder.com/upprop_kristianstad 

OBS detta sker samtidigt som del tre av nybyggda Galleria Boulevard i centrum inte finner hyresgäster!

Två länkar om Nybrofallet, som det finns stora likheter med Kristianstads kommuns vägprojekt i Hammar ca 5 km från Kristianstads centrum:

Olagligt gynnande när Nybro byggde väg åt Kährs

Olagligt då kommun gynnade företag 

Läs och lyssna även på, som även ALLA våra 71 kommunalfullmäktige ledamöter i Kristianstad borde ta sig tid till: 

Emma Jonsteg: "Köpladornas tyranni är gudagiven ordning"
Lyssna: Hur påverkar alla stora köpcentrum stadsutvecklingen? 
WSPs senate utredning som ofta inte nämns av kommunen
PM Handel i Kristianstad

Nu inleds arbetet med de nya rondellerna vid trafikplats Hammar. Rondellerna ska enligt Trafikverket vara klara samtidigt som C4 Shopping öppnar hösten 2016.

KB 150216: Tänker kommunen satsa 50 miljoner på infrastruktur?
Replik på ”Satsningen i Hammar borde läggas till handlingarna”, ”C4 Shopping konkurrerar inte med stadskärnan – vi kompletterar den” och ”Ny infart och bostäder på önskelistan länge”, 5/2.

KB 150205: Satsningen i Hammar borde läggas till handlingarna
Handel/ Kommunen har marknadsfört Hammar som ett område med shopping och bostäder. Det är snack om att det ska bli en ny stadsdel, men är det vettigt med tanke på kommunens ansträngda ekonomi? Det frågar sig Daniel Wimhed och får svar från C4 Shopping och kommunen.

Skriv ett inlägg i den öppna debatten om och för Kristianstads positiva utveckling.

Läs och ladda ner Boverkets mycket läsvärda : 

Ladda ner skriften i PDF-format

Dags att handla nu

Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling

Handeln berör oss alla. Var butikerna finns är en angelägen fråga både för den enskilde och för samhällsutvecklingen. Vi vill med den här skriften visa vilka krav plan- och bygglagen ställer och vilka möjligheter den ger vid planering för handel och annan service. Uppfyller vi kraven? Tar vi vara på möjligheterna? Är vi på rätt väg?
Läs här Länsstyrelsen i Skånes samrådsyttrande til Kristianstad kommun. 
Samrådsyttrande Hammar 9:151, Hammarshus


___________________________  
Vi har placerat bloggen Dialog Kristianstad i Kristianstad bloggkartan.se